Home विचार/दृष्टिकोण सरकारको निर्णय क्षमता आईतबारे बिदाले उब्जाएको तरङ्ग