Home समाचार बहुदल प्राप्तीको ३३ वर्ष, को कति सत्तामा ? के भयो परिवर्तन ?