Home समाचार सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको साधारण सभा सम्पन्न