Home विचार/दृष्टिकोण विद्यालय मर्ज, समस्याको समाधान होइन