Home समाचार कांग्रेसको पहिलो चरणको जागरण अभियान सम्पन्न