Home समाचार विधेयक, दलमाथिको प्रतिबन्धसगैँ ज्ञानेन्द्रको गर्जन