Home विचार/दृष्टिकोण फोहोर व्यवस्थापनमा व्यासको सक्रियता