Home समाचार तनहुँ बारको २०औं अधिवेशनको मञ्चासिन दृष्य