Home समाचार कोभिड–१९ः संक्रमणको जोखिममा ग्रामीण क्षेत्र