Home अन्तरवार्ता अधर्मको नाश गरी धर्मको रक्षा गर्न भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको हो: श्रेष्ठ