Home समाचार हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट हट्यो गा“जा