Home विचार/दृष्टिकोण सहिदको सम्मान गर्ने व्यानपाको अनुकरणीय थालनी