Home विचार/दृष्टिकोण लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आलोचना, अस्विकार्दै सरकार