Home समाचार महालक्ष्मी बैंकद्धारा खानेपानी सामग्री हस्तान्तरण