Home समाचार भूकम्पिय क्षतिमा भौतिक संरचना बढि जिम्मेबार