Home विचार/दृष्टिकोण बहूविवाह र अल्मलिएको राज्य संयन्त्र