Home कला/मनोरन्जन फिल्म ‘नमेटिने घाउ’को औपचारिक घोषणा