Home समाचार नेपाल रेडक्रस गण्डकी प्रदेशको दोस्रो बार्षिक साधारण सभा