Home विचार/दृष्टिकोण ठगीको उजुरी, दर्ता र फरार प्रसंग