Home विचार/दृष्टिकोण जोशी लाई मन नपराउने तिनै हुन जो पैसा र पावरको पछि लागे