Home विचार/दृष्टिकोण जाडो बढेसंगैं बालबालिका र बृद्धबृबद्धाको ख्याल गरौं ।