Home विचार/दृष्टिकोण गुरुहरु संयम नगुमाउनु होस् -सम्पादकीय