Home समाचार कार्यकर्ताले फेरी भने, जागरण नेताहरुमा आवश्यक