Home कला/मनोरन्जन कामको सम्मानमा हरिवंशको “ए केटा मादलु पड्का”