Home विचार/दृष्टिकोण असक्षम नेतृत्वले चुनौतिको सामना गर्दैन