Home विचार/दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको सन्दर्भ र नेपाली बालबालिकाको अवस्था