Home विचार/दृष्टिकोण हिंसा विरुद्धको अभियान गाउँमुखी हुन आवश्यक छ