Home विचार/दृष्टिकोण स्थानीय कि सङ्घीय, सुन्ने कस्को ?