Home विचार/दृष्टिकोण संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको कामना !