Home समाचार वेपत्ता नागरिकका परिवारको पिडा राज्य नै सुन्न चाहँदैन