Home कानुन मिटरव्याज, जाली तमसुक र वैद्यताको प्रश्न