Home विचार/दृष्टिकोण भूकम्पबाट हुने क्षति कम गर्न सचेत बनौं-सम्पादकीय