Home समाचार भारतीय विदेश मन्त्री नेपालमा-आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउने