Home विचार/दृष्टिकोण बन्दाबन्दी खुल्यो संक्रमण बढ्यो-सम्पादकीय