Home विचार/दृष्टिकोण नेताको उपचार विदेशमा, जनताको उपचार कहाँ ?