Home विचार/दृष्टिकोण दुनियावादी मुद्दा पनि लगातार सुनवाई