Home विचार/दृष्टिकोण तातो पानीमा नुहाएर कमजोरी पखालिँदैन