Home समाचार औषधी व्यवसायीको नयाँ नेतृत्वलाई पदस्थापन