Home समाचार एनसीसीको क्याम्पमा सत्यवती प्लाटुन प्रथम