Home समाचार उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षका लागि तीनजना मैदानमा