Home विचार/दृष्टिकोण आलोचक सबै शत्रु र प्रसंशक सबै मित्र हु्ँदैनन्