Home विचार/दृष्टिकोण अदालतका सेवाग्राहीले थाहा पाउनै पर्ने कुरा