Home विचार/दृष्टिकोण संघर्षको प्रतिफल ओरालोतर्फ लाग्यो