Home विचार/दृष्टिकोण वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गको दुःखमा समानुभूति राख -सम्पादकीय