Home विचार/दृष्टिकोण विस्तृत शान्ति सम्झौताका १३ वर्ष र पिडितको अवस्था