Home विचार/दृष्टिकोण विपद् व्यवस्थापनमा हामी सधै कच्चा किन ?