Home विचार/दृष्टिकोण मानिसको मन दुखाएर मुर्ती पूजा गर्दैमा धर्म हुँदैन