Home विचार/दृष्टिकोण नेताज्यू गफ हैन, काम गर्न अघि बढ्नुस्