Home विचार/दृष्टिकोण नीति कथाको गधा नियतीमा नेपाल र नेपाली