Home विचार/दृष्टिकोण त्रुटी, हेलचक्राई वा लापरवाहीबाट हानि